Ενισχύει την πνευματική απόδοση
Ενισχύει την αθλητική απόδοση
Τονώνει τον οργανισμό και μειώνει την κόπωση
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα